Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800662439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134712501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999604766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8724401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MED.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999277450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6003501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095584569
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1258901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94094466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000333101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-1981
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση