Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELMO CITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800798700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141250701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONGENIUS CONSULTING & SYSTEMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801419879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156421501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PURE PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801054026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147968101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073311102
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145548101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΜΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 157389511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136877601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MACHINERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800641917
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133617701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800638882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133483801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MASTER FACILITIES SOLUTIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800498659
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125773801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035392421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8770001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση