Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α.Δ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802081388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169558201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ATHENIAN RENOVATION PROJECTS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801745279
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162560501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUALITY INSULATION PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801294323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153735801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΔΠ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800759213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139869901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Environmental Acoustics - Εξοπλισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας Ομόρρυθμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800750218
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139532201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800479530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124716301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση