Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INTERDECO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802006745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168026601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BMS ΔΟΜΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801274281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153259201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVICON ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801243765
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152548901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123393501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMIΡΕΪΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998646970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7321201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο. L. CONCEPTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998770887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6849301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΑΜΠΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999446876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6001701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094492757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2321801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση