Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SOLTECO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801640421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160647701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGOMASS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801569138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159300101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166758607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158631801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105352138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131557901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ ΚΑΙ Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997751250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123021001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999211319
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5765101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση