Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DAHUA TECHNOLOGY KFT GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996648235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165201501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SafetyTechHellas Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801743380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMVASIS SOLUTIONS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801691193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161580101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VH TOTAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801049090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147836301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800676597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135337601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052447919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124703001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997778710
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124289701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093314039
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9680401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση