Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801858852
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164685001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΙΤΙΚΟ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801555539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159057001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΔΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801122304
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149611301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800894459
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144340601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARKET ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800863298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143300601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΥΔΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 065986338
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9603001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIANCO HOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800717340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138158101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIKATEΡΙΝΗ ΤΖΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074524191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116390701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 36292874
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9505701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JIANHANG GAO TOY YOUDIAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118589757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 063628003000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση