Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAKRA ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801867812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CASTROL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801611020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160102401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

FLOW FOUNTAINS I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801441444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156907801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126083771
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156008601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102284598
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154260601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANACHEM ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801137483
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149960801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044272967
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145087101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CITY VAPE PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800874995
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143649601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση