Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 157698393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155480801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081362163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 978801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099069250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3423701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΩΚΑΣ ΤΟΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 050495621
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2912201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΥΛΗ Ι. & Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082860985
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1398701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ .Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 092920668
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-1981
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση