Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΙΚΤΩΡ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156125083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131452201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081362163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 978801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999696889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6385301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061909194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6133201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση