Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΙΜΟΣ ΝΤΙΖΑΪΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801658393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160982001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BALKAN BUSINESS SERVICES LTD


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996974538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152927701001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΝΙΑΚΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800803357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141410101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΜΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082519389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7873601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124753019
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7019801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999921409
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5433401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YUEWEI PAN TOY HIOUPING


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102791418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5294701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068285484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4133201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 032838780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1727001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση