Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SafetyTechHellas Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801743380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2022
  • ACTIVE 

YLEM 3D ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801486763
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157814901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2021
  • ACTIVE 

ΤHEFIXERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801223822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152123901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2019
  • ACTIVE 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 079378215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149252401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2019
  • ACTIVE 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 165459289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149210601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2019
  • ACTIVE 

VH TOTAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801049090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147836301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2018
  • ACTIVE 

ΚΣΡ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800930506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145180601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2018
  • ACTIVE 

ΑΦΟΙ ΠΟΥΠΑΛΟΥ Ο.Ε


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 800715855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138071601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-02-2016
  • ACTIVE 

CHP-IRED ELECTRONICS ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800665800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134871501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2015
  • ACTIVE 

ΡΙΝΙΟΥ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΜΠΑΝΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800506209
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126151501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2013
  • ACTIVE 

Σύνδεση