Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801010853
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146897901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997548904
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136666301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095349742
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9183301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095379273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6061401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095391458
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5507101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099355727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9084201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094460700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2232401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)N.S.P. RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094475830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1949901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-1995
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094263832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7951901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση