Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801544629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800912980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144770901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSULTING MANAGEMENT DEVELOPMENT KNOWLEDGE Single member P.C


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800811695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141666501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800577560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130301901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΕΝΝΑ T.V. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099877634
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3994101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094438520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2115301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση