Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CS MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801970747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167301601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800912980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144770901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSULTING MANAGEMENT DEVELOPMENT KNOWLEDGE Single member P.C


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800811695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141666501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800789973
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140987601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WHATEVEREST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800658438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134518601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800577560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130301901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Π.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-Ε.ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800440290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122690501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2012
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΚΟΥΚΗΣ Ν. -Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998831062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7061901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση