ΚΛΣ UNION ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΣΙΝΩΠΗΣ 40 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 14233

ΚΛΣ UNION ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΣΙΝΩΠΗΣ 40 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801424700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156520901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-10-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-10-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΛΣ UNION
KLS UNION

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΙΝΩΠΗΣ 40
  Πόλη:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Εμπόριο- εισαγωγές- εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων-εμπορευμάτων. 2. Πώληση προϊόντων- εμπορευμάτων μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, SITE- WEB TV, τηλεπωλήσεις, κ.λπ. 3. Μεταφορές – Ταχυμεταφορές & Logistic 4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες παντός είδους 5. Η διενέργεια κάθε φύσεως διαφημιστικών εργασιών, η προώθηση - προβολή τούτων με οποιοδήποτε μέσο, η εμπορία κάθε είδους σχετιζόμενου με αυτές καθώς και η αντιπροσώπευση διαφημιστικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και η διανομή και εμπορία τούτων. 6. Η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, ενημέρωσης και πληροφόρηση, η δημιουργία ιστοσελίδων - SITE, καθώς και η παροχή συναφών και παραπληρωματικών υπηρεσιών προς την εν λόγω δραστηριότητα. 7. Η ίδρυση, αγορά, εκμετάλλευση και λειτουργία ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και Φώτο-ειδησεογραφικών πρακτορείων και η εν γένει παραγωγή και επιμέλεια μετάδοσης παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων. 8. Η παντός είδους παραγωγή ταινιών, κινηματογράφου, τηλεόρασης, ραδιοφώνου και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων και η εν γένει παραγωγή προϊόντων εικόνας και ήχου. Η μετάφραση, ο υποτιτλισμός και η μεταγλώττιση οπτικοακουστικών έργων, ταινιών κινηματογράφου και τηλεόρασης. 9. Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων καθώς και η εκμετάλλευση του παραγόμενου υλικού προς χρήση σε οπτικοακουστικά μέσα. 10. Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία παραγωγής, ψηφιακής εμφάνισης, εκτύπωσης και επεξεργασίας φιλμ ψηφιακής εικόνας και φωτογραφιών, η αναπαραγωγή εικόνων, διαφανειών, φιλμ και εν γένει φωτογραφικού και ψηφιακού υλικού και σε ηλεκτρονική μορφή. 11. Το Λιανικό και χονδρικό εμπόριο βιβλίων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (47916100), καθώς και εκτέλεση κάθε πράξης συναφούς για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. 12. Η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση ηλεκτρονικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου «WEB TV και WEB RADIO» καθώς και η δημιουργία – λειτουργία και εκμετάλλευση επίγειου τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού. 13. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προβολής και τεκμηρίωσης. 14. Η δημιουργία και λειτουργία παιδότοπων. Η εισαγωγή- το εμπόριο παιχνιδιών. Η δημιουργία και λειτουργία κάθε είδους καταστημάτων όπως εμπορικά και πάρκων αναψυχής. 15. Η έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων παντός τύπου, η εμπορία ή διανομή αυτών 16. Η δημιουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικής κάνναβης. Η ναύλωση και μεταφορά προϊόντων αεροπορικώς, με πλοία κ. λπ. 17. Εμπόριο ιατροτεχνολογικών υπηρεσιών 17α. Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών 17β. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών- όπως τεστ κ.λπ. 17γ. (Λιανικό) εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, βηματοδοτών, μερών τους, μερών και εξαρτημάτων προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών συσκευών. 17δ. (Λιανικό) εμπόριο δευτερευόντων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών και αναπνευστικών συσκευών 17.ε (Λιανικό) εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων 17.στ (Λιανικό) εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής και ειδών υγιεινής διατροφής. 18. Χονδρικό Εμπόριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών. 19. Χονδρικό Εμπόριο Επαγγελματικών Ηλεκτικών Μηχανημάτων , Άλλων Ηλεκτρικών Συσκευών Και Υλικών Επαγγελματικής & Οικιακής Χρήσης. 20. Χονδρικό Εμπόριο Επίπλων, Χαλιών και Φωτιστικών. 21. Χονδρικό Εμπόριο Επίπλων Γραφείου. 22. Χονδρικό Εμπόριο Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Γραφείου. 23. Χονδρικό Εμπόριο Εξοπλισμού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. 24. Χονδρικό Εμπόριο Χημικών Προϊόντων. 25. Χονδρικό Εμπόριο Απολυμαντικών. 26. Χονδρικό Εμπόριο Υλικών Καθαρισμού. 27. Χονδρικό Εμπόριο Ακρυλλικών Φύλλων. 28. Χονδρικό Εμπόριο Πλαστικών και Ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές. 29. Χονδρικό Εμπόριο Κουρτινών (συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γυρών (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών. 30.Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών, στοριών, ρόλερ, σιτών και άλλων παραπετασμάτων σε πόρτες ή παράθυρα. 31.Χονδρικό Εμπόριο Ειδών και Εξοπλισμού Γυμναστικής ή Αθλητισμού. 32.Χονδρικό Εμπόριο Αθλητικών Ειδών (Συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων). 33.Λιανικό Εμπόριο Αθλητικών Ειδών Γενικά. 34.Κατασκευή Ειδών και Εξοπλισμού Γυμναστηρίων ή Αθλητικών Ειδών και Αθλητικού Εξοπλισμού. 35.Κατασκευή Άλλων Ειδών και Εξοπλισμού Για Αθλητισμό ή Για Υπαίθριους Αγώνες, Κολυμβητικών Δεξαμενών και Δεξαμενών Κωπηλασίας. 36. Ψηφιοποίηση και διαχείριση εγγράφων – Υπηρεσίες αρχειοφυλακείου. 37. Υπηρεσίες επεξεργασίας εγγράφων. 38. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Κύρια
46181105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47292301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
47292303 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
47656700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47767905 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
47916100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47919900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
53201000 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
53201101 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
58130000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58140000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
60101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
60202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
60203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82991000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
93211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Δευτερεύουσα
93291905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση