Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

OZ LIAISON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800970288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146012601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΞΤΡΑΜΠΙΤ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800953311
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145645401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.Ε.Π.Α UP IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800889683
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144204601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REDDOT NET I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800789280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140968101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHAMOBILE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800704472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137503501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOSTMEIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800683355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136175501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800672494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135157001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998988329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6549001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIMAST COMMUNICATIONS LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997801926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128118001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση