Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOVIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802164575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171260901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΚΛΕΥΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801232947
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152315801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051164670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144921901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V-RIDIUM ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800464945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123969401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POWER MADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997861185
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 17051249000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94206708
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000405401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094016163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 253901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-1963
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση