Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

POLICY LAB Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802312459
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174130301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CO.D.EX. CONSULTING EXPERTISE ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999037976
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6799201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800527936
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127596101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.Α.Ν. - ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998774026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7011701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ CONSULTING MANAGEMENT TRAINING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095358855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1500101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Πειραιώς Financial Holdings A.E


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094014298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000225501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-1916
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση