ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4 , ΑΘΗΝΑ, 10564

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94014298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000225501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-06-1916
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-04-1925
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

TΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
64191204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κύρια

Σύνδεση