Βρέθηκαν 38 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EVENTURE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801418846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156402401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE MARBLE ENERGY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801404276
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156091401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801345849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154822801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOFTRONIC SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801181040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151194201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TELECROFT SERVICES LTD - HELLAS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996899699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148156601001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.Π. MENTORINGPARTNERS E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800849452
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142945001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VAKO INTERNATIONAL SERVICES I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800825872
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142241701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKL CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997039650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142225601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSULTING MANAGEMENT DEVELOPMENT KNOWLEDGE Single member P.C


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800811695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141666501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση