Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RAMMA DENTAL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801925162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166061101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801729255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162285901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801176620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150881801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

TAURUS LOGISTICS SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801077586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148554501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW MOTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801011493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146912901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΙΑΤΣΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112798095
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127337201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΟΝΟΣ EKO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800513380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126638201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONCEPT LOFT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800483173
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124910201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

DNG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997986965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9037401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση