Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ch plus Ar ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802055776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169046001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G&A SERVICES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801730278
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162304701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)HOTELHOLIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801393510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155846301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2020
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

FUTURE HOTELS INTERNATIONAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801113922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800761036
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139954401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNITED CLEANING & HOUSEKEEPING SERVICES


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997376770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130849301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 998542043
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123840425000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RANDSTAD HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094430976
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1743701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση