Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137623588
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167364001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RAMMA DENTAL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801925162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166061101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLUB MED ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996719214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162058301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΟΝΙΑ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800932689
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145234801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUASAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800917717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144888701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACTION CLUB HELLAS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800833153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142446301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BANANA BAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800816193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141929701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΒΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800646661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133892701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WIKI PROJECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800587539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130952101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση