ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 86 , ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 14568

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 86 , ΚΡΥΟΝΕΡΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801015770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147009401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-07-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-07-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ISIS PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 86
  Πόλη:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3 Σκοπός της εταιρίας είναι: Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού γενικών εφαρμογών και εν γένει λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο μηχανών γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραφομηχανών και περιφερειακού εξοπλισμού. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών γραφείου, χαρτικών ειδών, προμηθειών και εξοπλισμού γραφείου και επιχειρήσεων. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εξοπλισμού βίντεο και ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου και λογιστικών μηχανών καθώς και οι υπηρεσίες εγκατάστασης υπολογιστών και άλλου εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών. Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης μηχανημάτων γραφείου και εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εμπορική αντιπροσωπεία ή μεσιτεία λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου και επιχειρήσεων εν γένει. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξοπλισμού βίντεο, dvd ειδών καταγραφής, αναπαραγωγής και παρακολούθησης. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο δεκτών ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας Π.Δ.Κ.Α., αναγνωστών μικροφίλμ, μικροφωτοδελτίων ή άλλων μικροεφαρμογών και χαρτικών. Υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο υπολογιστών, ηχητικού εξοπλισμού και βίντεο, μέσω διαδικτύου. Υπηρεσίες κατασκευής και εμπορίας σκαφών και πλωτών και οι υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων και τουριστικών σκαφών με ή χωρίς πλήρωμα καθώς και οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών, εξοπλισμού πλοίου και πλωτών εξεδρών και κατασκευών. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής και η εμπορική αντιπροσωπία ειδών διατροφής καθώς και η υπηρεσίες παροχής οδηγιών διατροφής. Οι υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης. Οι υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, δωματίων και μονάδων για επισκέπτες τουριστικούς ή επαγγελματικούς. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και φωτιστικών ειδών. Οι υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής φύλαξης και προστασίας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στρατιωτικών και αστυνομικών ειδών και εξοπλισμού και εξαρτημάτων. Η κατασκευή και εμπορία εργαλείων καθώς και οι υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο προϊόντων ιατροφαρμακευτικού, φαρμακευτικού και ιατρικού εξοπλισμού για τα οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια από τους αρμόδιους φορείς και Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εν γένει και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή θυγατρικές εταιρίες οπουδήποτε. γ) Να εισάγει, να εξάγει και να κατασκευάζει άπαντα τα είδη τα οποία εμπορεύεται είτα σε λιανικό είτε σε χονδρικό εμπόριο. δ) Να συμμετέχει σε άλλη εταιρία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να αποτελέσει μέλος άλλης εταιρίας διατηρώντας ακέραιη την αυτονομία και αυτοτέλειά της, όπως επίσης έχει την δυνατότητα να περιλάβει σαν μέλη της άλλες εταιρίες, να συγχωνευθεί με άλλη παρεμφερούς σκοπού και τέλος να μετατραπεί σε άλλου τύπου εταιρία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κύρια
25622000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
30119200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
33121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Δευτερεύουσα
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46171102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46431200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ DVD Δευτερεύουσα
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46493200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46721000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47423201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47646500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47656700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
47717154 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
55201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Δευτερεύουσα
77341001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΜΒΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
80101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
85511000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
86901910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ Δευτερεύουσα
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση