Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137631110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165774501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801359682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155108201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGC SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801202330
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151637401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

L.A. STUDIO ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800948915
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145560401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΠΑΤΕΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 040379706
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137323001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800624109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132724301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΦΥΤΟΥΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800590046
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131079901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση