Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PSM POWER SERVICES AND FACILITIESMANAGEMENT Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801223698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152121501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN EDGE ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801729255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162285901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEVEN FACILITY AND SUPPORT SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801631762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128603174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152761901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΦΕΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106854093
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115990601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124795348
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8126001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 050284682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8117001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση