ΓΕΝ-ΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 27 , ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16452

ΓΕΝ-ΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 27 , ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094510036
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122385301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-01-1998
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-07-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΕΝ-ΚΑ FACILITY MANAGEMENT A.E.
GEN-KA FACILITY MANAGEMENT A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 27
  Πόλη:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων και άλλων χώρων, ο καθαρισμός εργοστασίων παραγωγής τροφίμων, αεροπλάνων, αεροδρομίων, τρένων και σταθμών τρένων, λεωφορείων και σταθμών λεωφορείων καθώς και γενικώς χώρων και μέσων διακίνησης επιβατών. Ο καθαρισμός και απολύμανση δημοτικών χώρων, οδών, παιδικών χαρών, γηπέδων, αμαξοστασίων, σχολείων, γυμναστηρίων, ιατρείων, ΚΕΠ, γραφείων, εκπαιδευτηρίων, κυλικείων, κέντρων μεταναστών. Η διαχείριση απορριμμάτων και συγκεκριμένα, η συλλογή και μεταφορά πάσης φύσεως απορριμμάτων από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, η διάθεση των απορριμμάτων σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α.), η ίδρυση και εκμετάλλευση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων και λυμάτων και η πώληση υλικών που προέρχονται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων , η αποκομιδή μπαζών και η διάθεση κάδων των ανωτέρω. Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων και παραθαλάσσιων περιοχών. Η πάσης φύσεως συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων , όπως καλλωπιστική συντήρηση χώρων πρασίνου και φυτών, η συντήρηση κεντρικών δικτύων εξαερισμού και θερμάνσεως, η συντήρηση υδραυλικών και υδραυλικών δικτύων και τεχνικές υπηρεσίες. Ο καθαρισμός και η παροχή υπηρεσιών σε χώρους υψηλής κρισιμότητας όπως νοσοκομεία και κλινικές ιδιωτικές και δημόσιες. Η φύλαξη όλων των ανωτέρω χώρων καθώς και η παροχή απεντομώσεων , μυοκτονιών, και απολυμάνσεων των ανωτέρω χώρων. Η παροχή διοικητικής υποστήριξης & διαχείρισης προσωπικού, η παροχή υπηρεσιών συμβουλών έρευνας αγοράς . Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης βοηθητικών εργασιών, όπως υποδοχής, διανομής αλληλογραφίας και άλλων. Η παροχή υπηρεσιών τραπεζοκόμων, μαγείρων, βοηθών κουζίνας (π.χ. λαντζέρηδων κ.λ.π.) και νοσηλευτών. Η παροχή υπηρεσιών καμαριέρας. Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού μοκετών , η έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικιών και η προμήθεια αυτών με υλικά θέρμανσης (πετρέλαιο), και η προώθηση μέσω δικτύου διανομής εμπορευμάτων τρίτων, αναλωσίμων ή άλλων εμπορευμάτων. Η αντιπροσωπεία και εμπορία υλικών και προϊόντων (χαρτικών, απορρυπαντικών, αναλωσίμων. Η σύναψη Συμβάσεων διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων. Η Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή προσαρμογή / μετατροπή υπαρχουσών εγκαταστάσεων(αδειοδότηση, κατασκευή, συντήρηση) . Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής φύσεως εργασιών σε παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και εργοστάσια, όπως ενδεικτικά διαχείρισης συσκευαστικών μηχανών, διαχείρισης μηχανών διαλογής, διαχείρισης μηχανών κατασκευής προϊόντων κ.λπ. ) Η Μελέτη, λειτουργία και διαχείριση μηχανολογικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υδραυλικών, οικοδομικών (θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης και αποχέτευσης, αυτοματισμοί, πυρανίχνευση και πυρασφάλεια, πρόσβασης χώρων, αντικλεπτικών και σχετικών συστημάτων). Η Συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία οικοδομικών συγκροτημάτων (εμπορικά, οικιστικά, βιομηχανικά, τουριστικά, ιδρύματα) και του περιβάλλοντος χώρου αυτών. Οι Υπηρεσίες φύλαξης, περιπολιών και συνοδείας προσωπικοτήτων. Η Παρακολούθησης χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης και συλλογής τελών. Οι Υπηρεσίες φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο. Οι Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών. Οι Ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η παραγωγή εδεσμάτων και υπηρεσίες εστίασης προσωπικού (catering) τρίτων εταιρειών, νοσοκομείων, εργοστασίων και λοιπών οντοτήτων και προσώπων, η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων , η διανομή συσσιτίων. Η ενοικίαση και γενικώς εκμετάλλευση μηχανών αυτόματης πώλησης ροφημάτων, τροφίμων και άλλων προϊόντων. Οι υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης. Οι Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων και πολυκατοικιών. Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες (marketing, διαχείρισης προσωπικού, μεθόδων εργασίας, πιστοποιήσεων, προμηθειών) . Η Ενοικίαση και εκμίσθωση ακινήτων, αυτοκινήτων, επίπλων, μηχανημάτων ιδιοκτήτων ή τρίτων. Υπηρεσίες Μεταφοράς εργαζομένων, μαθητών, παροχής οδηγού. Παροχή και εξεύρεση προσωπικού περιορισμένου ή αορίστου χρόνου. Διαχείριση τιμολογήσεων προμηθευτών . Ταχυμεταφορές εσωτερικού και εξωτερικού. Παροχή υπηρεσιών Παρκαδόρου, πορτιέρη Ταξιθέτηση κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι). Αντιπροσώπευση ξένων ή ελληνικών οίκων. Μετρήσεις ρύπων και βλαπτικών παραγόντων.Υπηρεσίες μετακόμισης, μετεγκατάστασης και αποθήκευσης. Η παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα ανωτέρω και η διάθεση προσωπικού προς τρίτους για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμούς και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεί οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε. Να αποκτά μετοχές ή μερίδια άλλων εταιρειών και να συμμετέχει στη διοίκηση τους, να απορροφά άλλες εταιρείες και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες σύμφωνα με το νόμο. 3.Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται και υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. 4.Για τις ως άνω ενέργειες, τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων, τους όρους συνεργασίας και αντιπροσώπευσης, την έκταση και την τιμή συμμετοχής και αγοράς μετοχών και μεριδίων, ορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, την οποία θέτει στην κρίση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας . 5.Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Κύρια
46451010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
46491913 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Δευτερεύουσα
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
56290000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
56291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ Δευτερεύουσα
56291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ Δευτερεύουσα
56291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
82991000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
81291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Βοηθητική
37001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Λοιπή
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Λοιπή
38112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Λοιπή
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Λοιπή
38113900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Λοιπή
38121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Λοιπή
38121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Λοιπή
38121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Λοιπή
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Λοιπή
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Λοιπή
43221204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λοιπή
43221205 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ Λοιπή
47992102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ Λοιπή
49421000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ Λοιπή
53201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ Λοιπή
53201900 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Λοιπή
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Λοιπή
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λοιπή
68321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Λοιπή
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λοιπή
74902000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Λοιπή
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Λοιπή
78301200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Λοιπή
78301300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Λοιπή
78301400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λοιπή
78301500 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Λοιπή
78301900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Λοιπή
81221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Λοιπή
81221201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΛΠ) Λοιπή
81221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ) Λοιπή
81221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ Λοιπή
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Λοιπή
81301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Λοιπή
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Λοιπή
95221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λοιπή
96011901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ Λοιπή
96011904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση