Βρέθηκαν 162 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138550749
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124023112000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801978364
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167472307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΑΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801971191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167314701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NANO4LIFE ΕΥΡΩΠΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801966408
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167205801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EOS MEDICAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801917205
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165762201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΒΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127576225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165205701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STATE OF THE TART Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801872791
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164946301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DAKRY OLIVE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801762610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162870801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΓΟΝΤΖΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121166460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160879401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση