Βρέθηκαν 98 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

IATROFARM ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801479169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157681401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KS-TechKnowLogic E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801460028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157333801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801343033
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154771501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997032600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150917001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Geocycle Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801101554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149124501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102937196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148890301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση