Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

(ΑΡΧΕΙΟ) BLINK CHARGING HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801154953
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150349101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800923656
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145027901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STORMGEO GREECE BRANCH OFFICE


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997010028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142510901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΔΕΕΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800739392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139086001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800705376
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137554401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAKSA TRAVEL EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800463438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123915601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ)Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - Α. ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800455230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123497901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALMA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998546423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8136001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UPFIELD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998279193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7927801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση