Βρέθηκαν 40 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 162662053
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176530401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DOWN TOWN HOME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 093558974
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 194401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

LIGHTWIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800982670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146272713000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 167258868
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163328201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 029405207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136493644000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 157666150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140063101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127770280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157484301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800642176
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133652101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145556142
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133612701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση