ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 17 , ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 15127

ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 17 , ΜΕΛΙΣΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094503580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2926501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-06-1998
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-06-1998
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ
AENORASIS S.A.
ENORASIS AE

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
300490 ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΜΕΙΓΜΕΝΑ Η ΜΗ ΑΝΑΜΕΙΓΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ Η ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΔΟΣΕΩΝ Η ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙ ΒΕΛΓΙΟ 2024
38200000 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ Η ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕ ΚΥΠΡΟΣ 2024
3822 ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ Τ ΚΥΠΡΟΣ 2024
70179000 ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ Η ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ =< 5 X 10-6 ΑΝΑ KELVIN ΜΕΤΑΞΥ 0 C ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ 2024
842129 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΘΗΣΗ Η ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΠΟΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥΣ) ΚΥΠΡΟΣ 2024
90183900 ΒΕΛΟΝΕΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ) ΒΕΛΓΙΟ 2024
90183900 ΒΕΛΟΝΕΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ) ΙΤΑΛΙΑ 2024
90183900 ΒΕΛΟΝΕΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ) ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2024
901890 -ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, Π.Δ.Κ.Α. ΒΕΛΓΙΟ 2024
901890 -ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, Π.Δ.Κ.Α. ΙΤΑΛΙΑ 2024
901890 -ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, Π.Δ.Κ.Α. ΚΥΠΡΟΣ 2024
94029000 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΠΙΠΛΑ , ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Η ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΚΑ ΙΤΑΛΙΑ 2024

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 17
  Πόλη:
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως επιστημονικών οργάνων, φαρμακευτικών και χημικών ουσιών, ειδών και υλικών εργαστηρίων και άλλων συναφών προϊόντων. 2. Η παραγωγή και κατασκευή των παραπάνω ειδών καθώς και η ανάθεση της κατασκευής τους σε εργοστάσια τρίτων για λογαριασμό της Εταιρείας. 3. Η προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή ή εξαγωγή των ανωτέρω ειδών και φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών, διαιτητικών και παραφαρμακευτικών γενικά προϊόντων και γενικά των ειδών που αναφέρονται στο αρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 1316/1983 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικών και διαιτητικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, γαλάτων και τροφών βρεφικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωίδων, ειδών καλλωπισμού, ορθοπεδικών ειδών και μηχανημάτων, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων και γενικά όλων των ειδών που επιτρέπεται από άλλες διατάξεις νόμων ή αποφάσεις να διατίθενται σε φαρμακεία καθώς και επιστημονικών οργάνων, χημικών, ουσιών, ειδών και υλικών εργαστηρίων και άλλων συναφών προϊόντων. 4. Η εμπορία, προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση, διανομή, εξαγωγή, χονδρική ή λιανική πώληση κτηνιατρικών προϊόντων. 5. Η λιανική πώληση των ανωτέρω προϊόντων πλην των φαρμάκων μέσω είτε φυσικών είτε ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) καθω?ς και η αντιπροσω?πευση οι?κων εμπορικω?ν η? βιομηχανικω?ν της ημεδαπη?ς η? και αλλοδαπη?ς, που ασχολου?νται με ει?δη, ο?πως τα παραπα?νω η? ε?χουν αντικει?μενο ι?διο η? συναφε?ς προς τους σκοπου?ς της εταιρει?ας. 6. Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η αγορά, λήψη αδειών χρήσης, πώληση, παραχώρηση αδειών χρήσης, διαχείριση, εκμετάλλευση και εμπορία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε σχετική με τον σκοπό αυτό εργασία. 7. Η παροχή υπηρεσιών logistics, ήτοι η παραλαβή αγαθών (εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, διαφημιστικού υλικού και λοιπών παρεμφερών ειδών) τρίτων, η αποθήκευσή τους, η φύλαξή τους, η διανομή τους και κάθε άλλη παρεμφερής υπηρεσία, η επικόλληση ταινίας γνησιότητας και η επίθεση άλλων χαρακτηριστικών ασφαλείας (ενδεικτικώς: μοναδικού αριθμού αναγνώρισης, γραμμωτού κώδικα, μήτρας δεδομένων, μηχανισμού ανίχνευσης της παραποίησης), η επαλήθευση και απενεργοποίηση χαρακτηριστικών ασφαλείας φαρμακευτικών και κτηνιατρικών προϊόντων, η επικοινωνία με κόμβους και συστήματα αποθετηρίων και η μεταφόρτωση πληροφοριών ασφαλείας σε αυτά, η μεταφο?ρτωση, συλλογη?, επεξεργασι?α, τροποποι?ηση και αποθη?κευση των πληροφοριω?ν σχετικα? με τα χαρακτηριστικα? ασφαλει?ας που καθιστου?ν εφικτη? την επαλη?θευση της γνησιο?τητας και την ταυτοποι?ηση και η παντός είδους συσκευασία φαρμακευτικών και κτηνιατρικών προϊόντων, η πώληση των εν λόγω προϊόντων καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων και η έκδοση τιμολογίων για λογαριασμό τρίτων, 8. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και έρευνας αγοράς σχετικά με τους παραπάνω ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Η Παροχή κλασσικών και ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων / υπηρεσιών και ερευνητικών εφαρμογών / πρωτοκόλλων στους τομείς της Γενωμικής, Γενετικής, Πρωτεομικής, Μεταβολομικής, Βιοχημείας, Ανοσολογίας, Αιματολογίας, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογοανατομίας σε φρέσκα ή μονιμοποιημένα βιολογικά δείγματα από άνθρωπο, ζώο ή περιβάλλον. 10. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία θα μπορεί ακόμη να ιδρύει, να συμμετέχει ή και να εξαγοράζει οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, όπως επίσης και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης να μισθώνει ή να αγοράζει ακίνητα για την εγκατάσταση γραφείων, καταστημάτων και εργαστηρίων της, να συνεργάζεται και να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή φορέα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με όμοιο, παρεμφερή ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό, να συμμετέχει σε κάθε μορφής διαγωνισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και γενικά να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη εμπορική ή παρεμφερή δραστηριότητα που θα αποφασιστεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46460000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κύρια
46382917 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
46461120 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46461209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Η ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47737413 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47740000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47757612 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ) Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47767902 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Δευτερεύουσα
47767905 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
47917000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
71201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
72191600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
86901502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση