ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΖΩΡΤΖ 30-32 , ΑΘΗΝΑ, 10682

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΤΖΩΡΤΖ 30-32 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999399139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5531601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-12-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-12-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
INNOVATION FINANCIAL ADVISORS S.A.
KAINOTOMIA OIKONOMOTECHNIKOI SYMVOULOI A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΖΩΡΤΖ 30-32
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Οι οικονομολογικές, λογιστικές, φορολογικές και μηχανογραφικές εργασίες πάσης φύσεως καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα. 2) Η ανάληψη και εκπόνηση κάθε είδους οικονομοτεχνικής, επιστημονικής και τεχνικής μελέτης, η οργάνωση, διοίκηση μάρκετινγκ, η διοργάνωση σεμιναρίων, η κατάρτιση προσωπικού. 3) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης, αξιολόγησης, αξιοποίησης και υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων. 4) Η συνεργασία και συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες υφιστάμενες ή υπό δημιουργία εταιρείες – επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. 5) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε οικονομοτεχνικά θέματα, εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων. 6) Η έκδοση, προώθηση και εμπορία συγγραμμάτων, βιβλίων που αφορούν οικονομοτεχνικά θέματα πλην έκδοσης και κυκλοφορίας εφημερίδων και περιοδικών. 7) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα οικονομοτεχνικού αντικειμένου. 8) Η ανάπτυξη, υποστήριξη και εμπορία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (internet) σχετικά με οικονομοτεχνικά θέματα. 9) Η ανάπτυξη, υποστήριξη και εμπορία λογισμικού σχετικά με οικονομοτεχνικά θέματα. 10) Η μεταποίηση, συναρμολόγηση και εμπορία υπολογιστικών συστημάτων σχετικά με οικονομοτεχνικά θέματα. 11) Η εμπορία και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (internet) σχετικά με οικονομοτεχνικά θέματα. 12) Η δημιουργία, προώθηση και εμπορία τίτλων CD-ROM και πολυμέσα (multimedia) σχετικά με οικονομοτεχνικά θέματα. 13) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και προγραμμάτων σχετικά με οικονομοτεχνικά θέματα. 14) Η συνεργασία με οίκους εσωτερικού και εξωτερικού σχετικά με οικονομοτεχνικά θέματα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση