ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 136 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12132

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 136 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800764388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140091201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-09-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-09-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
SKLAVENITIS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 136
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η μέσω πολυκαταστημάτων (μικτών καταστημάτων) και υπερκαταστημάτων (super markets) εμπορία κάθε είδους εμπορεύσιμων αγαθών, ιδίως τροφίμων, ποτών, ειδών ατομικής, οικιακής, και επαγγελματικής χρήσης, μέσων σύγχρονης διαβίωσης και λοιπών αγαθών, προερχομένων από το εσωτερικό ή εισαγoμένων από το εξωτερικό και διατιθεμένων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, κυρίως λιανικώς με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service). β) Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και απλή συσκευασία των ειδών της εμπορίας της, καθώς και κάθε άλλη εργασία επ' αυτών. γ) Η εκμετάλλευση εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφετεριών και συναφών επιχειρήσεων. δ) Η προς τρίτους παροχή υπηρεσιών. ε) Η εκμετάλλευση των ακινήτων της, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών τους, ιδίως με ιδιόχρηση, αλλά και με εκμίσθωσή τους προς τρίτους. στ) Η χορήγηση και παροχή πιστώσεων, εγγυήσεων ή δανείων, προς τρίτους ή και συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με τις οποίες η Εταιρεία συμπράττει επιχειρηματικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 ως ισχύει καθώς και η κάλυψη κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003 και η ανάληψη εκδοθεισών ομολογιών. ζ) Η κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και κάθε σχετική επιχειρηματική δράση και δραστηριότητα, όπως πλύσιμο, λίπανση, πώληση καυσίμων κλπ. η) Η παροχή υπηρεσιών περιποίησης προσώπου, μαλλιών, άκρων και σώματος. θ) Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου ένα και δύο) Επαγγελμάτων σχετιζομένων με το Λιανικό Εμπόριο. ι) Η έκδοση, διακίνηση και εμπορία βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών και εκπαιδευτικών βοηθημάτων. ια) Η διοργάνωση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων καθώς και ο σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζομένους ή ανέργους. ιβ) Η ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων. ιγ) H παροχή υπηρεσιών πληρωμών ως αντιπρόσωπος ιδρύματος πληρωμών. ιδ) Η κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η αυτοπαραγωγή και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό κατανάλωσης. ιε) Η αποθήκευση και η εμπορική διάθεση ενέργειας. ιστ) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, μελετών και επιβλέψεων. ιζ) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα, της συνάφειας τεκμαιρομένης και μόνο από τη διενέργειά της εκ μέρους της Εταιρείας. 2) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη πράξη και δραστηριότητα κρίνουν τα όργανά της τα αρμόδια για τη διοίκηση και την εκπροσώπησή της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η ίδρυση υποκαταστημάτων, η συμμετοχή και συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο, η αντιπροσώπευση άλλης επιχείρησης, η ανέγερση και ο εξοπλισμός κτιρίων (καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π.) σε ακίνητά της ή σε ακίνητα τρίτων μισθωμένα ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρημένα σ' αυτήν κ.λ.π.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κύρια
10521000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ Δευτερεύουσα
10711102 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ Δευτερεύουσα
10719000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΟΥ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
10822300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΚΑΟ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ) Δευτερεύουσα
46390000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
47111000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ Δευτερεύουσα
47191003 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ) Δευτερεύουσα
47241600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
47595804 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47911000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΟΣ, ΨΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47912000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47915000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47916000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47918400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
52212403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Δευτερεύουσα
56301004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Δευτερεύουσα
56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Δευτερεύουσα
68201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. Δευτερεύουσα
68201202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. Δευτερεύουσα
70221601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTIC) Δευτερεύουσα
82911203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, INTERNET, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
96021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση