ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 56 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12132

ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 56 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 997939779
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9179201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-01-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-01-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GM ADVERTISING LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 56
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

- Διαφημιστικά γραφεία-Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων- Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης - Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης -Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης - Διοργάνωση εκθέσεων - Εισαγωγή διαφημιστικού δώρου(PROMOTION) - Αγορά και πώληση διαφημιστικού υλικού και εν γένει κάθε ενέργεια προώθησης διαφημιστικού υλικού -Εισαγωγή και προμήθεια παιχνιδιών κάθε είδους, παιχνίδια για πάρκα ψυχαγωγίας, παιδότοπους ,παιδικές χαρές, προοριζόμενα για χονδρική ή λιανική πώληση. Επίσης την παροχή υπηρεσιών που αφορά την εγκατάσταση αυτών αλλά και την αποκατάσταση λειτουργικότητας τους -Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων  - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων αποσταγμάτων οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευμα -Χονδρικό και λιανικό εμπόριο μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα >=80% - Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας - Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων -Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό - Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας - Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων - Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφαλείας εργαζομένων - Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα - Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων - Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες - Χονδρικό εμπόριο –μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών - Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό -Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια - Χονδρικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων - Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων - Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία - Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης - Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων - Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών - Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων - Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
73110000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Κύρια
14194300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ· ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΦΟΔΡΩΝ), ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ, ΣΚΕΛΕΤΩΝ, ΓΕ Δευτερεύουσα
46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
46421133 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46421137 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46421141 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΠΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46421148 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
46421210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΨΙΔΙΑ Δευτερεύουσα
46431400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46431408 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
46493200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46751201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Δευτερεύουσα
46751239 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ >= 80% Δευτερεύουσα
46761902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47524201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Δευτερεύουσα
47626201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47656700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
47717104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
47737404 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ >= 80% Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
73111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση