ΤΕΧΝΟΣΤΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12 ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙ , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14451

ΤΕΧΝΟΣΤΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


12 ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙ , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095301107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1210701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-09-1980
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-05-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
12 ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙ
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 4ο Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εμπορία δομικών υλικών (σιδήρου, τσιμέντων) ως και οιωνδήποτε άλλων προϊόντων σχέσιν εχόντων προς τις οικοδομικές εργασίες και η κοπή, η ευθυγράμμιση καθώς και ο τεμαχισμός και κάμψη του σιδήρου, μπετόν ξένων συνεργείων δΓ ιδίων της εταιρείας μηχανημάτων, β) η αγορά και πώληση οικοπέδων καθώς και η αγορά ή ανέγερση και πώληση παντός είδους οικοδομών , γ) η εμπορία (λιανική και χονδρική) καυσοξύλων, κάρβουνων, pellet , μπριγέτα και όλων των συναφών ειδών [ τεμαχισμένων ή μη , συσκευασμένων ή μη ], ψησταριών, σομπών ξυλείας ως και άλλων ειδών θέρμανσης, στερεών καυσίμων και συναφών ειδών ως και όλων των απαιτουμένων εξοπλισμών καθώς και οιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με αυτόν. Για τον ανωτέρω σκοπό η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε επεξεργασία των άνω υλικών, φέρνοντάς τα στη μορφή που επιθυμεί για τη πώλησή τους , δ) η εμπορία και η διανομή (λιανική και χονδρική) υγρών καυσίμων και όλων των συναφών ως προς αυτά προϊόντων που προορίζονται για αυτοκίνητα (λιπαντικά, καθαριστικά, κλπ.) , η παροχή υπηρεσιών σε οχήματα , όπως πλύσιμο, αλλαγή λαδιών κλπ., καθώς και η πώληση ειδών Μίνι Μάρκετ και ε) η εμπορία ή η συναρμολόγηση προκατασκευασμένων οικιών. Προς επίτευξη των εταιρικών σκοπών η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες κλπ. εις οιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Δύναται επίσης να μετέχει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ε πιδιωκουσών συναφείς σκοπούς, να ιδρύει τοιαύτας επιχειρήσεις και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των επιχειρήσεων τούτων ή άλλων μετ' αυτής συνεργαζομένων επιχειρήσεων


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Κύρια
16101000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΜΕ ΠΑΧΟΣ > 6 MM · ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
16101001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Δευτερεύουσα
16102000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ· ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ· ΞΥΛΑΛΕΥΡΟΥ· ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ Δευτερεύουσα
16102300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ Δευτερεύουσα
16103000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ· ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗΣ Η ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ Δευτερεύουσα
16109900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗΣ Δευτερεύουσα
46711000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46711103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
46711105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ Δευτερεύουσα
46711106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ Δευτερεύουσα
46711107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δευτερεύουσα
46721328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ Δευτερεύουσα
46731207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΕΚΟΥΔΙΑ Η ΣΕ ΜΟΡΙΑ Δευτερεύουσα
46731209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ >= 6MM, ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
46731210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46741202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) Δευτερεύουσα
46741203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46751241 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ Δευτερεύουσα
46771015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
47524500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47524948 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΙΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Η ΠΕΛΕΚΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ >= 6 MM, ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Η ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ, ΑΠΟ ΜΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ Δευτερεύουσα
47524949 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΡΗΣ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
47524980 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47788507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ) Δευτερεύουσα
47788508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
47788512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101500 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68311300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68311500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση