ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΠΛΑΚΙΔΙΑ- ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 318 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15341

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΠΛΑΚΙΔΙΑ- ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ


Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 318 , ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094178895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 400501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-12-1986
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-11-1987
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 318
  Πόλη:
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Η εισαγωγή και εμπορία γενικά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων κάθε μορφής ειδών υγιεινής,πλακιδίων,επίπλων κουζίνας και των συναφών με αυτά ειδών 2.Η βιοτεχνική παραγωγή και μετασκευή επίπλων κουζίνας γενικά καιτων συναφών με αυτά ειδών. 3.Η βιοτεχνική επεξεργασία πλακιδίων και λίθων γενικά. 4.Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών βιοτεχνικών,βιομηχανικών και εμπορικών οίκων συναφούς σκοπού, ως και η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. 5.Η αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων. 6.Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορείνα πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφής σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46731301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κύρια
46471104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
46731622 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
46731630 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ Δευτερεύουσα
47524600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
47524601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
47524602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
47524603 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
47524943 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ Δευτερεύουσα
47524977 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47595504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση