Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CBD EXTRACTION IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801140696
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150032901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Geocycle Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801101554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149124501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECOSTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997149376
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147703801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997800284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9205801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση