Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠEΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998644103
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7267201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999397195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5398901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 821001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094229666
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 556901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094003954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 258501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-1962
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση