Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802445674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176494501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

BB YACHT SUPPORT Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801753882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162708701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΥΔΩΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΚΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800356159
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118054701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800338639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117035901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΥΡΟΥΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997573519
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123448101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054538677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3305201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095148700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 452401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση