Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

E.BI.KAT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801980697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167513501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996806856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154779101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RGS ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801335230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154636001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ICGB AD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996899221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153897901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800734280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138882701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΟΥΕΡ ΣΑΜΠ ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800357365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118134301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998384546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9189101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Δ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998408794
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8869901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΓΙΟΥΝΙ ΜΑΣΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998470393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7657801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2007
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση