Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SKALTECH CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801101308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149116901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RINOL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800712496
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137879701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Π.ΤΣΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998769772
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7425401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999374932
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6478501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999211319
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5765101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α & Ε Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099287646
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3395201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση