Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997776243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9510301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998316389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8936801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Δ. ΒΑΪΛΑΣ - Κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999951094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5339501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση