Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RECYTRUST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801314105
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154190901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801198810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151565901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAR DEAL ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800925705
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145066301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800765190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140122001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΕΡΕΧ Ετερόρρυθμος Εταιρεία


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800634404
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133256601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN AND SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800589324
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131039801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800416740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121330601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΡΑΜΟΣ ΓΚΡΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997834109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9509101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998408573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8696801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση