Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RECYTRUST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801314105
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154190901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DML ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801198810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151565901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FAISAL AMIN TOY PAINDA


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118395582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147421001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SALEEM ASHRAF MUHAMMAD TOY ASHRAF TANSEEM


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 301692357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144620101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΤΙΓΚΑ - Χ.ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800765190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140122001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)PAPER PLASTIC RECYCLING ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800649362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134036701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2015
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΜΕΤΕΡΕΧ Ετερόρρυθμος Εταιρεία


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800634404
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133256601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800416740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121330601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΡΑΜΟΣ ΓΚΡΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997834109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9509101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση