ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΒΙ.ΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ , 19003

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094141091
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 371601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-11-1984
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-06-1985
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΛΕΥΚΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ BY MEDIA STROM
MEDIA STROM
LEUKOSYNTHESEIS BY MEDIA STROM

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΒΙ.ΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας ε ίναι η κατασκευή και η εμπορία στρωμάτων παντός τύπου, η παραγωγή και η εμπορία επίπλων και κρε βατιών μεταλλικών ή ξύλινων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου, η παραγωγή και εμπορία σκηνών, η παραγωγή και η εμπορία συναφών ειδών ως και η παραγωγή και η εμπορία κάθε είδους σχετικού με οικιακό ή ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Επίσης στον σκοπό της εταιρε(ας περιλαμβάνεται και η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών που αναφέρονται σε οιονδήποτε οικιακό ή ξενοδοχειακό εξοπλισμό, είτε είναι εμπορευόμενος από την ίδια την εταιρεία, είτε από τρίτους. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία η χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του διοικητικού τ ης συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους. δ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ε} Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
31031200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Κύρια
13921200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ Δευτερεύουσα
13922400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΟΥΦ), ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΙΩΝ, ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΤΗΡΙΑ Η ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ Η ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΗ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΚΥΨ Δευτερεύουσα
31031100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
31091202 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΡΓΑΤΕΣ Δευτερεύουσα
31091203 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46411308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46411309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46411313 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ) Δευτερεύουσα
46411315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46411321 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΩΝ Δευτερεύουσα
46471106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
46471107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΜΙΕΔΩΝ Δευτερεύουσα
46471110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46471111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46471113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46471114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
46471116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΤΡΩΜΑΤΕΞ) Δευτερεύουσα
47595506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47595509 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΜΙΕΔΩΝ Δευτερεύουσα
47595512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
47595513 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47595517 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
47595520 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595521 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595522 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΤΡΩΜΑΤΕΞ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση