Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Geocycle Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801101554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149124501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.-ΑΡΣΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997242546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137924301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999446618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7626401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999307286
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5603701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΡΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999397195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5398901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095148700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 452401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση