Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MARGARITA SULJIMANI TOY ILIEVA


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143426364
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132800801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 997367619
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128268401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Κοινωνικοί Συνετ/σμοί Περιορ. Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
Α.Φ.Μ 998202872
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145574201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΑΙΚ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998185766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8331901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2008
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 998542043
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123840425000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044330300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6333801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099075834
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3681001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση