Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 35 , ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 17121

Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 35 , ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800349931
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117738801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-09-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-09-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ
TECHNOGAIA
TECHNOGAIA OE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 35
  Πόλη:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της συνιστώμενης εταιρείας είναι, η συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και κατασκευή οιωνδήποτε έργων όπως : Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρομηχανολογικών, Ενεργειακών, Βιομηχανικών, Πρασίνου, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, και οιωνδήποτε έργων, εργασιών και εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβούλων, υπηρεσίες υποστηρικτικές της φυτικής παραγωγής, υπηρεσίες υποστηρικτικες προς την δασοκομία, υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων και τέλος υπηρεσίες απολυμάνσεων και απεντομώσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.. Επίσης το χονδρικό εμπόριο λουλουδιών φυτών και σπόρων , μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που έχουν σχέση με το γρασίδι και το κήπο, και χωμάτων κατάλληλων για κηπουρική. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία θα μπορεί να εδρεύει και σε άλλα υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές της ευρύτερης Ελληνικής επικράτειας Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση χώρων αστικού πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων , παιδότοπων και παιδικών χαρών στην Ελλάδα και το εξωτερικό Εισαγωγή, αντιπροσώπευση , εμπορία καθώς και η εγκατάσταση με ιδία μέσα : ? συνθετικού χλοοτάπητα, ? φυσικού προ-καλλιεργημένου χλοοτάπητα ? συστήματος υβριδικού χλοοτάπητα ? συστημάτων πολυουρεθανικών και ακρυλικών δαπέδων ? ελαστικών προκατασκευασμένων δαπέδων ? Ξύλινων δαπέδων (παρκέ) ? Εξοπλισμού και Οργάνων παιδικής χαράς ή παιδότοπων ? Αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά και οτιδήποτε υλικά έχουν σχέση με τον εξοπλισμό υπαίθριων χώρων ) ? Αθλητικού εξοπλισμού για υπαίθριους αγώνες ? Συστημάτων ηλεκτροφωτισμού (προβολείς, φωτιστικών εξαρτημάτων, πινακίδων) ? Συστημάτων περίφραξης ? Οικοδομικών υλικών , Αδρανών υλικών ,φυσικών άμμων, οικοδομικών διακοσμητικών λίθων , κυβόλιθων, πλακιδίων, τούβλων, χώματος για κηπουρική, προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένων στοιχείων (οικίσκων) ,κερκίδων . για χρήση αυτών στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων , παιδότοπων, αστικών χώρων είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών . Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα Η παροχή υπηρεσιών (εκπόνηση μελέτης, σχεδιασμός , εργασίες τοποθέτησης ,εργασίες συντήρησης ) στους ανωτέρω τομείς, η αντιπροσώπευση ξένων οίκων ή/και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις ημεδαπές ή/και αλλοδαπές με τον ίδιο ή και παρεμφερή σκοπό. Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κ.λ.π) Kαθε είδους υπηρεσίες συντήρησης αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και ειδικότερα οι αγορές, πωλήσεις, κατασκευές, εκμισθώσεις παντός είδους ακινήτων και δη γεωργικών, επαγγελματικών ή αστικών, αγροτεμαχίων, οικοπέδων εντός ή εκτός σχεδίου, καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών καθώς και η ανάληψη κάθε είδους εργολαβιών με σχετικές μελέτες ή και με την κατασκευή με το σύστημα της αντιπαροχής ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Υπηρεσίες επεξεργασίας, συλλογής και διάθεσης ανακυκλώσιμων μη επικινδύνων απορριμμάτων ειδικά από πλαστικό ,χαρτί, συνθετικό χλοοτάπητα , υλικά πλήρωσης συνθετικού χλοοτάπητα (άμμος, τρίμα ελαστικού ).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
01611000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δευτερεύουσα
02401000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
1611000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δευτερεύουσα
2401000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
46220000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46471209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΤ Δευτερεύουσα
46493201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46611105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46611110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46611200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46692003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46731214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ, Η ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
46731601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46731627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46731639 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731640 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46731659 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46731802 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
71114000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
93111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (4Χ4, 5Χ5 ΚΛΠ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
95291400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση