«ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 47 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 14576

«ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»


ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 47 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800924339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145041601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-01-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

«KONTOS CONCREATE Α.Τ.Ε.»

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 47
  Πόλη:
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΡΟΔΟΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημοσίου η ιδιωτικού στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 2. Η εκπόνηση κάθε φύσης μελετών για τεχνικά έργα. 3. Η ανέγερση κατοικιών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών, κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιαδήποτε άλλο σύστημα. 4. Η παραγωγή, η εμπορία και η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων. 5. Η αγορά ή και μίσθωση αγροτεμαχίων, κτημάτων και γενικά ακινήτων για την υλοποίηση των ως άνω σκοπών, καθώς και η δημιουργία επ’ αυτών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση Αγροτουρισμού. 6. Η διοργάνωση σεμιναρίων – ημερίδων και άλλων δραστηριοτήτων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, οργανισμούς και δημόσιους φορείς με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. 7. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων - delicatessen στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την εμπορία, αγορά και πώληση των ανωτέρω προϊόντων και γενικά παντός είδους πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας και μηχανημάτων σχετικών με το αντικείμενο. 8. Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές ή ανανεώσιμες πηγές, ως ενδεικτικώς η αιολική, η φωτοβολταϊκή, η υδροηλεκτρική, τα βιοκαύσιμα. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση πάρκων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η προμήθεια, πώληση και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 9. Το χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα. 10. Η εμπορική αντιπροσώπευση που μεσολαβεί στην πώληση ειδών γενικά προς το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα. 11. Το χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο. 12. Το χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες. 13. Το χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων. 14.Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 15.Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 16.Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης , ελέγχου και ασφαλείας 17.Κατασκευή Μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (Εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού). 18.Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού Εξοπλισμού. 19.Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις . 20.Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 21.Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων. 22.Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης . 23.Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού. 24.Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων. 25.Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης. 26.Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 27.Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 28.Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 29.Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 30.Δραστηριότητες παροχής συμβούλων σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 31.Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 32.Άλλες Δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και Δραστηριότητες Υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 33.Επεξεργασία Δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 34.Δικτυακές πύλες (WEB PORTALS) 35.Υπηρεσίες Ερευνάς και πειραματικής Ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία , εκτός της Βιοτεχνολογίας. 36.Επισκευή ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 37.Επισκευή Εξοπλισμού επικοινωνίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43130000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43391000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46130000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691994 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46691995 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση